Teken- en schilderdag

De Pieterswijk of ook wel Pieterskwartier genoemd, ligt in het oude centrum van Leiden. Door zijn specifieke middeleeuwse karakter en de kleine straatjes, leent deze wijk zich om op doek of papier te worden vastgelegd. De organisatie van deze Teken- en Schilderdag is in handen van Old School, Ars Aemula en B-Art Facility. Aan deze dag kunnen amateurs- en beroepsbeoefenaars deelnemen, door zelf hun ezel en schilder- of tekengerei onder de arm mee te nemen en een mooi plekje uit te zoeken in de Pieterswijk.

Er kunnen maximaal 25 deelnemers ingeschreven worden, tot 12 oktober 2020 is hiervoor de gelegenheid. De kosten bedragen € 5,00 per deelnemer. De dag zal er als volgt uitzien, ontvangst tussen 10,00 en 11,00 uur bij Ars Aemula, Pieterskerkgracht met koffie en een lunchpakket voor tussen de middag. De deelnemers gaan van daaruit naar hun zelf gekozen plek in de wijk die zij op doek of papier vast gaan leggen. Rond 17.00 uur worden de deelnemers verwacht bij Old School, Pieterskerkhof om onder het genot van een drankje hun werken aan elkaar te tonen. Het initiatief bestaat om de werken, die eigendom blijven van de kunstenaars, te exposeren in lege winkelpanden om ook de bewoners en passanten gelegenheid te bieden om de werken te bezichtigen. Wij hopen dat het weer het toelaat om deze dag buiten door te kunnen brengen. Ook heeft de organisatie een alternatief bedacht indien het weer zeer slecht en nat is, om deze dag dan binnen te houden bij Ars Aemula of Old School. Hier ontvangen de deelnemers later bericht over. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door bijdrage centrum management van leiden, ondernemersvereniging Pieterswijk en genoemde organisaties.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ars Aemula, Pieterskerkgracht 9a – Old School, Pieterskerkhof 4a en B-Art Facility, Breestraat 21

Inschrijvingen: info@arsaemula.nl en de deelnemerskosten kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer: NL75 INGB 0002564708 onder vermelding van tekenschilderdag.