Expo Albert Roskam

Albert Roskam streeft schoonheid na. Vaak vindt hij die in complexiteit, soms ook in eenvoud.

“In de periode 2012 – 2019 werkte ik aan een aantal series die deels parallel liepen. Deze series komen voort uit mijn belangstelling voor de tegenstelling objectiviteit/spelregels tegenover subjectiviteit/intuïtie/speelruimte als leidend principe bij het maken van kunst. Bekijk je de kunst van de laatste zeventig jaar vanuit die tegenstelling, dan bevindt het werk van Jackson Pollock zich op het ene uiterste (willekeur, intuïtie) en dat van Sol LeWitt op het andere (regelmaat, berekening).

Mijn werk is (bijna) steeds gebaseerd op die tegenstelling regelmaat – willekeur. Zo ook de twee series die hier worden getoond: ‘Veelkleurigheid en structuur’ en ‘Gaten in een structuur in RGB’.

In ‘Veelkleurigheid en structuur’ (2012 – 2019) vertegenwoordigt de (raster)structuur de spelregel en de veelkleurigheid biedt de speelruimte.
In ‘Gaten in een structuur in RGB’ ( 2018 – 2019) is de veelkleurigheid beperkt tot rood, groen en blauw, de kleuren die gebruikt worden voor de additieve kleurmenging van een beeldscherm. De plaats en de grootte van de gaten zijn intuïtief bepaald.

Als esthetische sensatie een doel is van kunst (naast andere doelen), dan levert het ene uitgangspunt, intuïtie, niet per definitie meer genoegen op dan het andere, berekening. Toch is de ‘rechtvaardiging’ van de intuïtieve manier van werken totaal anders dan wanneer er spelregels aan ten grondslag liggen. Intuïtie hoef je niet te verdedigen, spelregels zijn controleerbaar.

Mij interesseert het moment waarop de regelmaat buiten zichzelf treedt, als gevolg van de gekozen structuur of van mijn intuïtieve ingrepen.

Tenslotte:
“Male Maler, rede nicht’, zoals Max Beckmann schijnt te hebben gezegd.”