STICHTING DE LEIDSE SCHOOL

De stichting heeft ten doel; het bevorderen van de kennis bij het publiek van hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen, zulks in de meest uitgebreide zin, met name – doch niet alleen – kunstuitingen van makers uit Leiden; het bevorderen en het organiseren van kunst- en cultuurgerelateerde activiteiten in Leiden; het organiseren en doen organiseren van exposities, lezingen en andere activiteiten op het gebied van hedendaagse kunst en cultuur. De stichting heeft geen winstoogmerk

Bestuursleden
 
  • voorzitter: S. Maatoug
  • penningmeester/secretaris: L.Rambonnet
  • lid: G. Roggeveen

De stichting dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Een ANBI status wordt aangevraagd.

De stichting is opgericht in februari 2020, de eerste jaarstukken zullen na het eerste (kalender)jaar van de stichting worden gepubliceerd.

 

Stichting De Leidse School
Pieterskerkhof 4a
2311 SR LEIDEN

www.leidseschool.nl
info[a]leidseschool.nl

KvK: 77382439