Het is mooi geweest
Het is mooi geweest

Na vijf jaar (en 10000 cappuccino’s, 55 exposities met 120 kunstenaars, 1 bruiloft, 2 internationale films, 2 kiesrechtfestivals, 300 citroentaarten, talloze evenementen verder) met veel plezier en liefde Old School te hebben uitgewerkt tot wat het nu is, vinden we het tijd voor wat anders. Het is mooi geweest, in de meest positieve zin van het woord en we hebben zin om nieuwe dingen te bedenken.

Ander werk

Doordat we het afgelopen jaar twee keer de deuren hebben moeten sluiten, hebben we de tijd gehad om te reflecteren en naar de toekomst te kijken. We willen ons richten op ons andere werk dat door het succes van Old School misschien ook een beetje op de achtergrond is geraakt.

Gebouw

Old School is in december 2015 begonnen als tijdelijke invulling van het leegstaande gebouw op het Pieterskerkhof. In 2016 is het pand door de gemeente verkocht aan een particulier, die er over een paar jaar een museum gaat vestigen. Tot die tijd blijven we zelf nog wel gebruik maken van het pand als atelier en zo nu en dan een eigen expositie of project.

Het was fijn, bedankt tot ziens

Het vijfjarig bestaan vinden we een mooi moment om te stoppen, dat bedachten we als optie al in het voorjaar van vorig jaar. We hadden dan graag het succes van Old School heel 2020 willen volhouden om op een mooie manier afscheid te nemen. Door de huidige omstandigheden zat dat er helaas niet in.

We gaan Old School en vooral de gasten erg missen, maar kijken ook uit naar de mogelijkheden die zich voordoen nu er plek ontstaat voor iets nieuws. Bedankt voor jullie interesse, ondersteuning en vertrouwen. We gaan elkaar zien. 2021 lijkt ons het uitgelezen jaar om de toekomst in te kijken. We wensen je dan ook een goed nieuw jaar, een mooie toekomst!

Roos-Marijn Kinkel
Gideon Roggeveen

[English] All good things…
[English] All good things…

… must come to an end.

After five years (and 10,000 cappuccinos, 55 exhibitions with 120 artists, 1 wedding, 2 international filmrecordings, 300 lemon pies, countless events further), with great pleasure and love turning Old School into what it is today, we find it time for something else. It has been great and we feel like coming up with new things.

Other work

Having had to close our doors twice in the past year, we have had time to reflect and look to the future. We want to focus on our other work, which may have faded a bit into the background due to the success of Old School.

Building

Old School started in December 2015 as a temporary use for the vacant building on the Pieterskerkhof. In 2016, the building was sold by the municipality to a private individual, who will establish a museum there in a few years. Until then, we will continue to use the building as a studio and occasionally have our own exhibition or project.

It was great, thanks and goodbye

We think the five-year anniversary is a good time to stop, we thought that as an option in the spring last year. We would have liked to maintain the success of Old School this whole year 2020 to say goodbye in a beautiful way. Unfortunately, this is not possible due to the current circumstances.

We will miss Old School and especially the guests, but also look forward to the opportunities that arise now that there is room for something new. Thank you for your interest, support and trust. We’ll meet again. 2021 seems to us to be the perfect year to look into the future. We wish you a good new year, a bright future!

Roos-Marijn Kinkel
Gideon Roggeveen